Mì lạnh Naengmyeon thường được dùng trong bát lớn, có mùi nồng và vị thanh thanh...